langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » rynek wydawniczy

Rynek wydawniczy po angielsku

rynek wydawniczy: publishing market Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "publishing":

wydawniczy publishing

Ze słowem "market":

rynki kapitałowe capital markets
czarny rynek black market
szara strefa grey market
rynek eksportowy export market
rynek krajowy home market
rynki zagraniczne foreign markets
rynek telewizyjny television market
rynek pełen życia ebullient market
rynek schyłkowy declining market
gospodarka wolnorynkowa free-market economy
mechanizmy rynkowe market forces
firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny a company priced itself out of the market
rynek o wysokim tempie wzrostu high-growth market
po cenach rynkowych at market prices
rynek wewnętrzny domestic market
wspólny rynek common market
  Langol.pl