langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » rynek wewnętrzny

Rynek wewnętrzny po angielsku

rynek wewnętrzny: domestic market Szukaj w Google

"domestic market" to także:

- rynek krajowy

Inne:

Ze słowem "domestic":

produkt krajowy brutto gross domestic product
faworyzować miejscowych producentów give preferential treatment to domestic producers

Ze słowem "market":

rynki kapitałowe capital markets
czarny rynek black market
szara strefa grey market
rynek eksportowy export market
rynek krajowy home market
rynki zagraniczne foreign markets
rynek wydawniczy publishing market
rynek telewizyjny television market
rynek pełen życia ebullient market
rynek schyłkowy declining market
gospodarka wolnorynkowa free-market economy
mechanizmy rynkowe market forces
firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny a company priced itself out of the market
rynek o wysokim tempie wzrostu high-growth market
po cenach rynkowych at market prices
wspólny rynek common market
  Langol.pl