langol.pl » Biznes » Bankowość » rynek transakcji natychmiastowych

Rynek transakcji natychmiastowych po angielsku

rynek transakcji natychmiastowych: cash market Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cash":

kasjer cashier
bankomat cash dispenser
karta bankowa cash card
karta bankomatowa cash card
zrealizować czek cash a cheque
gotówka cash
gotówka za dokumenty cash against documents
karta bankomatowa cash dispenser card
nadwyżka kasowa cash surplus
gotówka w zamian za dokumenty cash against documents
realizować czek cash a cheque

Ze słowem "market":

rynek pieniężny money market
wartość po cenie rynkowej value at market price
rynek akcji stock market
rynek papierów wartościowych stock market
ryzyko rynkowe market risk

Ze słowem "transakcji":

dokonywać transakcji finansowych perform financial transactions
  Langol.pl