langol.pl » Biznes » Bankowość » rynek pieniężny

Rynek pieniężny po angielsku

rynek pieniężny: money market Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "money":

wypłacać pieniądze withdraw money
podejmować pieniądze withdraw money
gorący pieniądz hot money
krótkoterminowy kapitał spekulacyjny hot money
pranie brudnych pieniędzy laundering hot money
zarabiać pieniądze z pożyczania make money from lendings to borrowers
pieniądz papierowy paper money
banknot paper money
fałszywe pieniądze counterfeit money
przelewać pieniądze transfer money
pobierać [pieniądze] withdraw [money]

Ze słowem "market":

wartość po cenie rynkowej value at market price
rynek akcji stock market
rynek papierów wartościowych stock market
rynek transakcji natychmiastowych cash market
ryzyko rynkowe market risk
  Langol.pl