langol.pl » Biznes » Bankowość » rynek papierów wartościowych

Rynek papierów wartościowych po angielsku

rynek papierów wartościowych: stock market Szukaj w Google

"stock market" to także:

- rynek walorów
- rynek akcji

Inne:

Ze słowem "stock":

opcja udziału stock option
akcja uprzywilejowana preferred stock

Ze słowem "market":

rynek pieniężny money market
wartość po cenie rynkowej value at market price
rynek transakcji natychmiastowych cash market
ryzyko rynkowe market risk

Ze słowem "papierów":

indeks giełdy papierów wartościowych Stock Exchange index
krach na giełdzie papierów wartościowych crash on the Stock Exchange
  Langol.pl