langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » rynek o tendencji zwyżkowej

Rynek o tendencji zwyżkowej po angielsku

rynek o tendencji zwyżkowej: bull market Szukaj w Google

"bull market" to także:

- rynek zwyżkujący
- zwyżka kursów na rynku
- hossa

Inne:

Ze słowem "bull":

gra na zwyżkę bull position
spekulacja na zwyżkę bull position
zwyżkowy bullish
spekulant grający na zwyżkę bull
gracz na zwyżkę bull

Ze słowem "market":

po cenie rynkowej at market
po kursie rynkowym at market
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
rynek o tendencji zniżkowej bear market
tendencja zniżkowa rynku bear market
bessa bear market
przewidywać bessę predict a bear market
spekulant manipulujący rynkiem market maker
wycofać się z rynku pull out of the market
animator obrotu giełdowego market maker
śledzić sytuację na rynku follow the market
śledzić rynek follow the market
główny indeks giełdy leading share index on the market
główny rynek main market
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
rynek kapitałowy capital market
rynek kontraktów terminowych futures market
animator market-maker
średnia cena rynkowa mid-market price
rynek strategiczny key market
zmniejszający się rynek shrinking market
kurczący się rynek shrinking market
rynek wykazujący tendencję zniżkową bear market

Ze słowem "tendencji":

sprzeciwić się tendencji buck a trend
  Langol.pl