langol.pl » Biznes » Handel » rynek krajowy

Rynek krajowy po angielsku

rynek krajowy: domestic market Szukaj w Google
a także:
- home market

"domestic market" to także:

- rynek wewnętrzny

Inne:

Ze słowem "domestic":

handel wewnętrzny domestic trade

Ze słowem "market":

gospodarka rynkowa market economy
giełda towarowa commodity market
rynek towarowy commodity market
rynek spot spot market
rynek natychmiastowy spot market
supermarket supermarket
rynek market
hipermarket hypermarket
samoobsługowy supermarket self-service supermarket
wejść na rynek break into market
warunki rynkowe market conditions
informacje o rynku market intelligence
ceny rynkowe market prices
wózek z supermarketu supermarket trolley

Ze słowem "rynek":

rynek mart
  Langol.pl