langol.pl » Biznes » Bankowość » rynek akcji

Rynek akcji po angielsku

rynek akcji: stock market Szukaj w Google

"stock market" to także:

- rynek walorów
- rynek papierów wartościowych

Inne:

Ze słowem "stock":

opcja udziału stock option
akcja uprzywilejowana preferred stock

Ze słowem "market":

rynek pieniężny money market
wartość po cenie rynkowej value at market price
rynek transakcji natychmiastowych cash market
ryzyko rynkowe market risk

Ze słowem "akcji":

dokonywać transakcji finansowych perform financial transactions
  Langol.pl