langol.pl » Biznes » Podatki » ryczałt podatkowy

Ryczałt podatkowy po angielsku

ryczałt podatkowy: flat rate allowance Szukaj w Google

Inne:

ryczałt lump sum
stawka podatku CIT rate for corporate income tax
ordynacja podatkowa tax code

Ze słowem "flat":

stawka jednolita flat rate
stawka stała flat rate

Ze słowem "rate":

podatek od dochodu firmy netto corporate income tax
stawka rate
stopa rate
niższa stawka podatkowa lower rate of taxes
wyższa stawka podatkowa higher rate of taxes
stawka podstawowa basic rate
progresywne stawki podatku progressive tax rates
obłożony stawką zerową VAT zero-rated

Ze słowem "allowance":

odpisy amortyzacyjne depreciation allowances
odpis allowance
kwota wolna od podatku allowance
ulga małżeńska married couple's allowance
ulga osobista na dzieci personal allowance for children
ulga z tytułu wieku age-related allowance

Ze słowem "podatkowy":

rok podatkowy tax year
rok podatkowy fiscal year
urzędnik podatkowy HM Inspector of Taxes
raj podatkowy tax heaven
uchodźca podatkowy tax exile
kwalifikować się do ulg podatkowych qualify for tax deductions
wyższy przedział podatkowy higher tax bracket
zgodnie z prawem podatkowym under a tax law
doradca podatkowy tax adviser
doradca podatkowy tax accountant
obowiązek podatkowy tax liability
kodeks podatkowy tax code
luka w prawie podatkowym tax loophole
domiar podatkowy surtax
  Langol.pl