langol.pl » Biznes » Proces produkcji » ruda żelaza

Ruda żelaza po angielsku

ruda żelaza: iron ore Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "ore":

montaż za granicą offshore assembly
montaż poza granicami kraju offshore assembly
zapasy stores
magazyn store
magazynować store
magazynier storekeeper
kaliber bore
nudziarz bore
  Langol.pl