langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » rozwijająca się gałąź przemysłu

Rozwijająca się gałąź przemysłu po angielsku

rozwijająca się gałąź przemysłu: growth industry Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "growth":

wzrost gospodarczy economic growth
tempo wzrostu growth rate
stopa wzrostu growth rate
zwiększenie inflacji growth in inflation
o wysokim tempie wzrostu high-growth
rynek o wysokim tempie wzrostu high-growth market
gwałtowny rozwój gospodarczy rapid economic growth

Ze słowem "industry":

przemysł industry
przemysł kluczowy key industry
przemysł wydobywczy extracting industry
przemysł ciężki heavy industry
hutnictwo żelaza i stali iron and steel industry
przemysł lekki light industry
przemysł wytwórczy secondary industry
przemysł lotniczy aerospace industry
przemysł chemiczny chemical industry
przemysł przetwórczy processing industry
przemysł motoryzacyjny automotive industry
przemysł odzieżowy clothing industry
przemysł rozrywkowy entertainment industry
przemysł filmowy film industry
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
przemysł stalowy steel industry
przemysł węglowy coal industry
przemysł wytwarzający oprogramowanie software industry
  Langol.pl