langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » rozwiązać kontrakt

Rozwiązać kontrakt po angielsku

rozwiązać kontrakt: rescind a contract Szukaj w Google

"rescind a contract" to także:

- rozwiązać umowę

Inne:

rozwiązać [jakąś umowę] rescind [some contract]
przygotować umowę draw up a contract
unieważnić [jakąś umowę] jeśli [coś] make [some contract] voidable if [sth]
wycofać się z umowy withdraw from a contract
kontrakt contract
rozwiązanie umowy termination of contract

Ze słowem "rescind":

anulować [jakąś umowę] rescind [some contract]

Ze słowem "contract":

ograniczenia w umowie strictures in a contract
[jakaś umowa] wiąże strony do [czegoś] [some contract] binds the parties to [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
naruszenie warunków umowy breach of contract
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
kontrakt wchodzi w życie contract enters into effect
układające się strony contracting parties
umawiające się strony contracting parties
zobowiązania wynikające z umowy contractual duties
być związanym umową be held to a contract
umowny contractual
kontraktowy contractual
postanowienia umowy contractual provisions
czynności wynikające z [jakiejś] umowy performances under [some] contract
naruszyć ducha umowy betray the spirit of the contract
duch umowy spirit of the contract
kara umowna contractual penalty
sporządzić umowę draw up a contract
unieważnić umowę cancel a contract
  Langol.pl