langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » rozstrzygnąć spór polubownie

Rozstrzygnąć spór polubownie po angielsku

rozstrzygnąć spór polubownie: settle the difference out of court Szukaj w Google

Inne:

polubownie out of court

Ze słowem "settle":

rozstrzygnąć settle
ustalić settle
zawrzeć ugodę settle
rozstrzygnięcie settlement
porozumienie settlement
ugoda settlement
rozstrzygnięcie polubowne settlement out of court

Ze słowem "out":

bez udziału sądu out of court
wyeliminować konkurencję run competitors out of business
uzyskać patent na [coś] take out a patent for [sth]
opatentować [coś] take out a patent for [sth]
wyłudzić od [kogoś] pieniądze cheat [sb/him] out of [sb's/his] money

Ze słowem "court":

sala sądowa courtroom
sound court
stawienie się w sądzie court appearance
wezwać [kogoś] do stawienia się sądzie subpoena [sb] to make a court appearance
sąd apelacyjny appellate court
skierować sprawę do wyższej instancji refer a case to a higher court
otrzymać wezwanie do stawienia się w sądzie be served a summons to appear in court
sąd rozpoznał sprawę the court heard the case
utrzymać w mocy orzeczenie sądu niższej instancji uphold the judgement of a lower court
komornik sądowy the court bailiff
przedstawienie dowodu w sądzie presentation of evidence in court
przekonać sąd persuade a court
koszty postępowania sądowego costs of court proceedings
  Langol.pl