langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » rozpocząć pracę w [jakiejś firmie]

Rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] po angielsku

rozpocząć pracę w [jakiejś firmie]: commence employment with [some firm] Szukaj w Google

Inne:

objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
podpisać umowę o pracę sign an employment contract
zatrudnienie employment
awansować na [jakieś stanowisko] be promoted to [some position]

Ze słowem "commence":

zaczynać commence

Ze słowem "employment":

praca employment
pełne zatrudnienie full employment
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
umowa o pracę employment contract
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
program równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment program
polityka równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment policy
bezrobocie unemployment
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
bezrobocie strukturalne structural unemployment
płynne bezrobocie frictional unemployment
polityka jednakowego zatrudnienia single status employment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin full-time employment
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
biuro pośrednictwa pracy employment agency
zatrudnienie na okres próbny employment for a trial period
biuro pośrednictwa pracy employment office
stopa zatrudnienia employment rate
ponowne zatrudnienie re-employment
zatrudnienie sezonowe seasonal employment
gwarantować zatrudnienie secure employment
zatrudnienie krótkookresowe short-term employment
zatrudnienie tymczasowe temporary employment

Ze słowem "some":

być zatrudnionym w [jakiejś firmie] be employed at [some company]
siła robocza [jakiejś firmy] work force of [some company]
ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
ubiegać się o [jakieś stanowisko] apply for [some job position]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
wizyty [gdzieś] visits to [some place]
skuteczne narzędzie do [robienia czegoś] effective tool in [doing something]
zmusić [kogoś] do odejścia z [jakiegoś stanowiska lub miejsca] oust [sb] from [some position or some place]
[jakiś produkt] ma roczną gwarancję [some product] has one-year warranty

Ze słowem "firm":

pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] full-time position at [X company]
  Langol.pl