langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » rozpocząć [coś]

Rozpocząć [coś] po angielsku

rozpocząć [coś]: set [sth] off Szukaj w Google
a także:
- start [sth] off

Inne:

Ze słowem "set":

aktywa assets
nadwyżka aktywów surplus assets
wyprzedaż aktywów nabytej spółki asset stripping
spadek setback
niepowodzenie setback
zbiór instrukcji set of instructions
ochrona [swojego] majątku protecting [one's] assets
aktywa niewidoczne invisible assets
aktywa płynne quick assets
aktywa warunkowe contingent assets
aktywa pozabilansowe contingent assets
wskaźnik rentowności aktywów return on assets
ROA return on assets
rentowność aktywów netto return on net assets
RONA return on net assets
aktywa trwałe capital assets

Ze słowem "off":

odciąć [x%] z [czegoś] prun [x%] off [sth]
  Langol.pl