langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » rozmowa zewnętrzna

Rozmowa zewnętrzna po angielsku

rozmowa zewnętrzna: outside call Szukaj w Google
a także:
- external call

Inne:

Ze słowem "outside":

linia wychodząca outside line

Ze słowem "call":

automat telefoniczny calling card telephone
rozmowa wewnętrzna internal call
zadzwonić powtórnie później call back later
oddzwonić call back
rozmowa miejscowa local call
rozmowa zamiejscowa long-distance call
rozmowa z przywołaniem personal call
rozmowa z przywołaniem person-to-person call
o ile sobie przypominam as far as I recall
przepraszam, kto mówi? who is calling, please?
dzwonię, żeby powiedzieć, że [..] I'm calling to tell you that [..]
czy mógłby Pan(i) odzwonić? could you call me back?
oddzwonić call back
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]
wszyscy mówią na mnie [Zofia] everybody calls me [Zofia]
wykonać telefon do [kogoś] make a phone call to [sb]
  Langol.pl