langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne po angielsku

rozliczenia międzyokresowe bierne: accrued liability Szukaj w Google

Inne:

plan kont chart of accounts
wartość firmy company`s goodwill

Ze słowem "accrued":

przychody do otrzymania accrued revenue
przychody do otrzymania accrued income
kwota naliczonych kosztów accrued expense

Ze słowem "liability":

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company
  Langol.pl