langol.pl » Nauki » Statystyka » rozkład normalny

Rozkład normalny po angielsku

rozkład normalny: normal distribution Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "normal":

krzywa normalna normal curve
nie można założyć normalności normality cannot be assumed
dane rozłożone normalnie normally distributed data

Ze słowem "distribution":

rozkład częstości [jakiejś zmiennej] frequency distribution [for some variable]
tabela rozkładu częstości frequency distribution table
rozkład z wieloma modami multimodal distribution
rozkład skośny skewed distribution
  Langol.pl