langol.pl » Nauki » Statystyka » rozkład częstości [jakiejś zmiennej]

Rozkład częstości [jakiejś zmiennej] po angielsku

rozkład częstości [jakiejś zmiennej]: frequency distribution [for some variable] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "frequency":

częstość frequency
częstotliwość frequency
tabela rozkładu częstości frequency distribution table
krzywa częstości frequency curve
krzywa częstości frequency curve

Ze słowem "distribution":

rozkład z wieloma modami multimodal distribution
rozkład normalny normal distribution
rozkład skośny skewed distribution

Ze słowem "some":

[jakaś] teoria wspiera [jakąś] technikę [some] theory underpins [some] technique

Ze słowem "variable":

zmienne są wzajemnie niezależne variables are independent of one another
zmienne są wzajemnie powiązane variables are associated with one another

Ze słowem "zmiennej":

analiza danych jednej zmiennej univariate data analysis
analiza jednej zmiennej univariate analysis
  Langol.pl