langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » roszczenie odszkodowawcze

Roszczenie odszkodowawcze po angielsku

roszczenie odszkodowawcze: claim for damages Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "claim":

roszczenia wniesione przeciw [komuś] claims filed against [sb]
roszczenie claim
formularz zgłoszenia roszczenia claim form
zniżka za bezszkodowość no-claims bonus
roszczenia spowodowane [czymś] claims arising from [sth]
zaspokoić roszczenie settle a claim
wydział likwidacji szkód claims department
odmówić zaspokojenia roszczenia refuse to settle a claim
odmowa uznania roszczenia disallow a claim

Ze słowem "damages":

nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
przyznać [komuś] odszkodowanie award damages to [sb]
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
odszkodowanie za szkody compensation for damages
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
szacunek szkód estimate of damages
  Langol.pl