langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » roszczenia wniesione przeciw [komuś]

Roszczenia wniesione przeciw [komuś] po angielsku

roszczenia wniesione przeciw [komuś]: claims filed against [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "claims":

zniżka za bezszkodowość no-claims bonus
roszczenia spowodowane [czymś] claims arising from [sth]
wydział likwidacji szkód claims department

Ze słowem "against":

ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] insure for [some amount] against [sth]
zabezpieczyć się przed [czymś] safeguard against [sth]
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
ubezpieczać bagaż przed utratą insure baggage against loss
ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages

Ze słowem "roszczenia":

formularz zgłoszenia roszczenia claim form
odmówić zaspokojenia roszczenia refuse to settle a claim
odmowa uznania roszczenia disallow a claim
  Langol.pl