langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » roszczenia spowodowane [czymś]

Roszczenia spowodowane [czymś] po angielsku

roszczenia spowodowane [czymś]: claims arising from [sth] Szukaj w Google

Inne:

spowodowany [czymś] due to [sth]

Ze słowem "claims":

roszczenia wniesione przeciw [komuś] claims filed against [sb]
zniżka za bezszkodowość no-claims bonus
wydział likwidacji szkód claims department

Ze słowem "from":

wyłączyć [coś] z [czegoś] exclude [sth] from [sth]
zainkasować pieniądze z ubezpieczenia collect money from the insurance

Ze słowem "roszczenia":

formularz zgłoszenia roszczenia claim form
odmówić zaspokojenia roszczenia refuse to settle a claim
odmowa uznania roszczenia disallow a claim
  Langol.pl