langol.pl » Biznes » Rolnictwo » rolnictwo towarowe

Rolnictwo towarowe po angielsku

rolnictwo towarowe: commodity farming Szukaj w Google
a także:
- commercial agriculture

Inne:

zwierzęta gospodarskie farmyard animals
intensywna gospodarka rolna high farming

Ze słowem "farming":

ekstensywna gospodarka rolna low farming
rolnictwo ekologiczne organic farming
gospodarka rolna farming
rolnictwo farming
poziom gospodarowania farming level
model gospodarki rolnej farming model
sektor rolny farming sector
system gospodarki rolnej farming system
rolnictwo ekologiczne ecological farming

Ze słowem "rolnictwo":

subsydiować rolnictwo subsidize agriculture
rolnictwo światowe world agriculture
rolnictwo ekstensywne extensive agriculture
  Langol.pl