langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rok finansowy

Rok finansowy po angielsku

rok finansowy: financial year Szukaj w Google

"financial year" to także:

- rok budżetowy
- rok obrachunkowy

Inne:

Ze słowem "financial":

wskaźnik finansowy financial ratio
sprawozdanie finansowe financial statement
zasoby finansowe financial resources
zarządzanie finansowe financial management
leasing finansowy financial leasing

Ze słowem "year":

rok badany year under review
poddany konrtoli year under review
bieżący rok finansowy current fiscal year
bieżący rok fiskalny current fiscal year
inwentaryzacja na koniec roku year-end inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory

Ze słowem "rok":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
  Langol.pl