langol.pl » Biznes » Rachunkowość » roczne zgromadzenie akcjonariuszy

Roczne zgromadzenie akcjonariuszy po angielsku

roczne zgromadzenie akcjonariuszy: annual general meeting Szukaj w Google

Inne:

protokół spotkania minutes of a meeting

Ze słowem "annual":

raport roczny annual report

Ze słowem "general":

zwołać walne zebranie call a general meeting
spółka jawna general partnership
główny udziałowiec general partner
rachunkowość ogólna general accounting

Ze słowem "meeting":

zebranie nadzwyczajne extraordinary meeting
zebranie akcjonariuszy shareholders' meeting

Ze słowem "akcjonariuszy":

rejestr akcjonariuszy shareholders' register
  Langol.pl