langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » roczna ilość [pieniędzy]

Roczna ilość [pieniędzy] po angielsku

roczna ilość [pieniędzy]: yearly amount of [money] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "amount":

miesięczna ilość [czegoś] monthly amount of [sth]

Ze słowem "roczna":

coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
  Langol.pl