langol.pl » Biznes » Proces produkcji » roboty linii montażowej

Roboty linii montażowej po angielsku

roboty linii montażowej: assembly line robots Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "assembly":

zakład montażowy assembly plant
linia montażowa assembly line
montaż za granicą offshore assembly
montaż poza granicami kraju offshore assembly
zatrzymanie na linii montażowej hold-up on an assembly line
pracownik linii montażowej assembly line worker
montaż assembly
proces montażu assembly process

Ze słowem "line":

rurociąg parowy steam line
linia produkcyjna production line
usprawnić streamline
zoptymalizować streamline
strategiczne dostosowanie produktów strategic product-line adjustment
taktyczne dostosowanie produktów tactical product-line adjustment
linia produkcji ciągłej continuous processing line
pracownik linii produkcyjnej line worker

Ze słowem "roboty":

robotyzacja robitization
robotyka robotics
  Langol.pl