langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » robocizna bezpośrednia

Robocizna bezpośrednia po angielsku

robocizna bezpośrednia: direct labor Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "direct":

koszty pośrednie pracy indirect labor
dyrektor zarządzający managing director

Ze słowem "labor":

niewolnicza praca menial labor
niewdzięczna praca menial labor
związek zawodowy labor union
związkowiec labor unionist
spór pracowniczy labor dispute
umowa o pracę labor contract
koszty pracy labor costs
koszty robocizny labor costs
sąd pracy labor court
spory pracownicze labor disputes
niewykwalifikowana siła robocza unskilled labor
wykwalifikowana siła robocza skilled labor
siła robocza labor force
rynek pracy labor market
mobilność pracy labor mobility
mobilność siły roboczej labor mobility
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
podaż siły roboczej labor supply
fluktuacja siły roboczej labor turnover
  Langol.pl