langol.pl » Nauki » Statystyka » rezultaty są dziełem przypadku

Rezultaty są dziełem przypadku po angielsku

rezultaty są dziełem przypadku: results are due to chance Szukaj w Google

"results are due to chance" to także:

- rezultaty są przypadkowe

Inne:

Ze słowem "are":

pierwiastek kwadratowy z [czegoś] square root of [sth]
zmienne są wzajemnie niezależne variables are independent of one another
zmienne są wzajemnie powiązane variables are associated with one another

Ze słowem "due":

przypadkowy due to chance
niezgodności wynikające z zaokrągleń discrepancies due to rounding
  Langol.pl