langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rezerwa na wątpliwe rachunki

Rezerwa na wątpliwe rachunki po angielsku

rezerwa na wątpliwe rachunki: provisions for doubtful accounts Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "doubtful":

wątpliwe należności doubtful account

Ze słowem "accounts":

zobowiązania accounts payable
kwota zobowiązań amount of accounts payable
należności accounts receivable
noty objaśniające notes to the accounts
należności accounts payable
plan kont chart of accounts

Ze słowem "rezerwa":

rezerwa provision
rezerwa obowiązkowa legal reserve
  Langol.pl