langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » reorganizacja firmy

Reorganizacja firmy po angielsku

reorganizacja firmy: reorganization of a business Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "business":

organizacja gospodarcza business organization
firma business organization
biznes business
działalność business
firma business
licencja biznesowa business license
mała firma small business
firma jednoosobowa one-man business (GB)
działalność gospodarcza business activity
działalność biznesowa business activity
zbankrutować go out of business
zwinąć interes go out of business
sektor działalności gospodarczej business sector
główna działalność core business
otworzyć nowy oddział firmy open another section of business
rozpocząć działalność gospodarczą start a business
rozpocząć działalność gospodarczą start in business
transakcje biznesowe business dealings
transakcje handlowe business dealings
podejrzane transakcje handlowe dubious business dealings
nieuczciwe transakcje handlowe dishonest business dealings
założyć firmę start a new business
założyć biznes start a new business
wpływowy biznesmen influential businessman
właściciel firmy line of business owner
powrócić do działania zgodnie z planem put the business back on plan

Ze słowem "firmy":

siedziba firmy registered office
przejęcie większej firmy przez mniejszą reverse takeover
pilnie strzeżony sekret firmy fiercely guarded trade secret
firmy konkurencyjne competing organisatizations
[coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy] [sth] vaulted [some company] to success
właściciel firmy LOB owner
historia z wewnątrz firmy inside story
historia spoza firmy outside story
  Langol.pl