langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » rentowność wewnętrzna

Rentowność wewnętrzna po angielsku

rentowność wewnętrzna: internal rate of return Szukaj w Google

"internal rate of return" to także:

- wewnętrzna stopa zwrotu
- IRR

Inne:

Ze słowem "rate":

obligacja corporate bond (US)
skrypt dłużny corporate bond (US)
przeliczyć [coś] po kursie wymiany translate [sth] at exchange rate
stawka obowiązująca rate applicable
wskaźnik spłaty zobowiązań przeterminowanych cure rate
bieżąca stopa procentowa current interest rate
roczna stopa zwrotu annual rate of return

Ze słowem "return":

zysk return
wskaźnik rentowności aktywów return on assets
rentowność kapitału własnego return on equity
ROE return on equity
ROA return on assets
ROI return on investment
zwrot na zainwestowanym kapitale return on invested capital
ROIC return on invested capital
rentowność sprzedaży brutto return on sales
ROS return on sales
rentowność zaangażowanego kapitału return on capital employed
ROCE return on capital employed
rentowność aktywów netto return on net assets
RONA return on net assets
  Langol.pl