langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » rentowność sprzedaży brutto

Rentowność sprzedaży brutto po angielsku

rentowność sprzedaży brutto: return on sales Szukaj w Google

"return on sales" to także:

- ROS

Inne:

wskaźnik rotacji należności w dniach average collection period
wskaźnik obrotu zobowiązań debtor turnover

Ze słowem "return":

zysk return
wskaźnik rentowności aktywów return on assets
rentowność kapitału własnego return on equity
ROE return on equity
ROA return on assets
ROI return on investment
zwrot na zainwestowanym kapitale return on invested capital
ROIC return on invested capital
rentowność zaangażowanego kapitału return on capital employed
ROCE return on capital employed
rentowność aktywów netto return on net assets
RONA return on net assets
wewnętrzna stopa zwrotu internal rate of return
rentowność wewnętrzna internal rate of return
IRR internal rate of return
roczna stopa zwrotu annual rate of return

Ze słowem "sales":

pieniądze uzyskane ze sprzedaży money received from sales
rozbicie [sprzedaży] na [regiony] [sales] breakdown by [region]
  Langol.pl