langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rentowność spółki

Rentowność spółki po angielsku

rentowność spółki: company profitability Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "company":

wartość firmy company`s goodwill
wartość netto spółki company`s net worth
wyniki spółki company's performance
spółka afiliowana affiliated company
spółka zależna subsidiary company
notować spółkę na giełdzie quote a company
założyć spółkę set up a company
spółka kontrolująca controlling company
statut spółki company statute
fuzja spółki company merger
przedsiębiorstwo company
spółka company
zarządzać spółką manage a company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company

Ze słowem "profitability":

rentowność profitability
zyskowność profitability
  Langol.pl