langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » rentowność bieżąca

Rentowność bieżąca po angielsku

rentowność bieżąca: current yield Szukaj w Google

"current yield" to także:

- oprocentowanie bieżące
- dochód bieżący
- dochodowość bieżąca
- bieżąca rentowność

Inne:

Ze słowem "current":

wskaźnik ogólnej płynności current ratio

Ze słowem "yield":

zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
zysk yield
dochód yield
wpływy yield
odsetki yield
stopa dywidendy dividend yield
stopa procentowa obligacji coupon yield
bieżąca rentowność running yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity
stopa dochodowości akcji dividend yield
luka rentowności yield gap
dochód netto net yield
  Langol.pl