langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » rentowność aktywów netto

Rentowność aktywów netto po angielsku

rentowność aktywów netto: return on net assets Szukaj w Google

"return on net assets" to także:

- RONA

Inne:

rentowność kapitału własnego return on equity

Ze słowem "return":

zysk return
wskaźnik rentowności aktywów return on assets
ROE return on equity
ROA return on assets
ROI return on investment
zwrot na zainwestowanym kapitale return on invested capital
ROIC return on invested capital
rentowność sprzedaży brutto return on sales
ROS return on sales
rentowność zaangażowanego kapitału return on capital employed
ROCE return on capital employed
wewnętrzna stopa zwrotu internal rate of return
rentowność wewnętrzna internal rate of return
IRR internal rate of return
roczna stopa zwrotu annual rate of return

Ze słowem "net":

rządowy program opieki społecznej government safety net
renta netto pure rent
rentowność sprzedaży netto net profit margin
NPM net profit margin
wartość bieżąca netto net present value
NPV net present value

Ze słowem "assets":

aktywa assets
nadwyżka aktywów surplus assets
ochrona [swojego] majątku protecting [one's] assets
aktywa niewidoczne invisible assets
aktywa płynne quick assets
aktywa warunkowe contingent assets
aktywa pozabilansowe contingent assets
aktywa trwałe capital assets
  Langol.pl