langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » renta netto

Renta netto po angielsku

renta netto: pure rent Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "rent":

kapitał obrotowy current capital (US)
ważne jest rozróżnienie pomiędzy [czymś] i [czymś] it is important to differentiate between [sth] and [sth]
każda część jest opłacana osobno aż całość będzie spłacona each part is paid at different times until the total is reached
bieżąca stopa procentowa current interest rate
rentowność sprzedaży netto net profit margin
rentowność aktywów netto return on net assets
CR current ratio

Ze słowem "netto":

wartość bieżąca netto net present value
  Langol.pl