langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » renta należna

Renta należna po angielsku

renta należna: annuity due Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "annuity":

renta zmienna variable annuity
renta przejściowa temporary annuity
emerytura retirement annuity
renta gwarantowana guaranteed annuity
renta annuity
renta dożywotnia perpetual annuity
stała renta fixed annuity
renta odroczona deferred annuity

Ze słowem "due":

szkody na skutek [czegoś] losses due to [sth]
szkody na skutek pożaru losses due to fire
  Langol.pl