langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » reklama w TV

Reklama w TV po angielsku

reklama w TV: commercial Szukaj w Google

"commercial" to także:

- reklama
- handlowy
- reklamowy
- reklama w radiu

Inne:

krótka reklama telewizyjna TV spot

Ze słowem "commercial":

reklama commercial [US]
telewizja komercyjna commercial TV
przerwa na reklamę commercial break
strategia handlowa commercial strategy
reklama radiowa radio commercial
krótka reklama short commercial

Ze słowem "reklama":

reklama advertising
reklama advertisement
reklama ad
reklama advert
reklama wspólna collecting advertising
reklama zespołowa collecting advertising
reklama wspólna generic advertising
reklama zespołowa generic advertising
reklama społeczna informative advertising
reklama negatywna knocking copy
reklama porównawcza comperative advertising
reklama podprogowa subliminal advertising
reklama w miejscu sprzedaży point-of-sale advertising
reklama podświetlana illuminated sign
reklama wirusowa viral marketing
reklama porównawcza comparative advertising
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
reklama na żółtych stronach advertising in the yellow pages
reklama przyciągająca wzrok eye-catcher
reklama wiązana tied-in advertising
reklama na środkach transportu transport advertising
reklama w mediach lokalnych local advertising
reklama pocztowa mail advertising
reklama masowa mass advertising
reklama firmy corporate advertising
reklama mieszana cross advertising
reklama bezpośrednia direct advertising
reklama bogata w informacje informative advertising
reklama w punktach zakupu point of purchase advertising
reklama lotnicza sky-writing
  Langol.pl