langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » reklama społeczna

Reklama społeczna po angielsku

reklama społeczna: informative advertising Szukaj w Google

"informative advertising" to także:

- reklama bogata w informacje

Inne:

plakat reklamowy advertising poster

Ze słowem "informative":

informacyjny informative

Ze słowem "advertising":

reklama advertising
reklama wspólna collecting advertising
reklama zespołowa collecting advertising
reklama wspólna generic advertising
reklama zespołowa generic advertising
agencja reklamowa advertising agency
tekst sloganu reklamowego advertising copy
reklama porównawcza comperative advertising
reklama podprogowa subliminal advertising
firma reklamowa advertising company
wydatki na reklamę advertising costs
wydatki na reklamę advertising expenditure
powierzchnia reklamowa advertising space
reklama w miejscu sprzedaży point-of-sale advertising
reklama porównawcza comparative advertising
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
działalność reklamowa advertising
agent reklamowy advertising agent
budżet na reklamę advertising budget
kampania reklamowa advertising campaign
kolumny reklamowe advertising columns
doradca do spraw reklamy advertising consultant
efektywność reklamy advertising effectiveness
koszty reklamy advertising expenses
wydatki na reklamę advertising expenses
reklama na żółtych stronach advertising in the yellow pages
specjalista do spraw reklamy advertising man
kierownik działu reklamy advertising manager
środki przekazu reklamowego advertising media
planista do spraw reklamy advertising planner
stawka za reklamę advertising rate
wsparcie reklamowe advertising support
podatek od działalności reklamowej tax on advertising
reklama wiązana tied-in advertising
reklama na środkach transportu transport advertising
reklama w mediach lokalnych local advertising
reklama pocztowa mail advertising
reklama masowa mass advertising
reklama firmy corporate advertising
reklama mieszana cross advertising
reklama bezpośrednia direct advertising
redakcyjny artykuł reklamowy aditorial advertising
reklama w punktach zakupu point of purchase advertising

Ze słowem "reklama":

reklama advertisement
reklama ad
reklama advert
reklama negatywna knocking copy
reklama commercial [US]
reklama podświetlana illuminated sign
reklama wirusowa viral marketing
reklama w radiu commercial
reklama w TV commercial
reklama przyciągająca wzrok eye-catcher
krótka reklama telewizyjna TV spot
reklama radiowa radio commercial
krótka reklama short commercial
reklama lotnicza sky-writing
  Langol.pl