langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » reklama negatywna

Reklama negatywna po angielsku

reklama negatywna: knocking copy Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "copy":

tekst sloganu reklamowego advertising copy
autor tekstów reklamowych copy writer
tekst główny reklamy body copy
egzemplarz bezpłatny complimentary copy
autor tekstu reklamowego copywriter

Ze słowem "reklama":

reklama advertising
reklama advertisement
reklama ad
reklama advert
reklama wspólna collecting advertising
reklama zespołowa collecting advertising
reklama wspólna generic advertising
reklama zespołowa generic advertising
reklama społeczna informative advertising
reklama porównawcza comperative advertising
reklama podprogowa subliminal advertising
reklama commercial [US]
reklama w miejscu sprzedaży point-of-sale advertising
reklama podświetlana illuminated sign
reklama wirusowa viral marketing
reklama porównawcza comparative advertising
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
reklama w radiu commercial
reklama w TV commercial
reklama na żółtych stronach advertising in the yellow pages
reklama przyciągająca wzrok eye-catcher
reklama wiązana tied-in advertising
reklama na środkach transportu transport advertising
krótka reklama telewizyjna TV spot
reklama w mediach lokalnych local advertising
reklama pocztowa mail advertising
reklama masowa mass advertising
reklama firmy corporate advertising
reklama mieszana cross advertising
reklama bezpośrednia direct advertising
reklama bogata w informacje informative advertising
reklama w punktach zakupu point of purchase advertising
reklama radiowa radio commercial
krótka reklama short commercial
reklama lotnicza sky-writing
  Langol.pl