langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » rejon dotknięty klęską głodu

Rejon dotknięty klęską głodu po angielsku

rejon dotknięty klęską głodu: area stricken by famine Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "area":

obszar z bezrobociem strukturalnym depressed area
słabo rozwinięte regiony underdeveloped areas
obszar wsparcia assisted area
strefa wolnego handlu free trade area

Ze słowem "famine":

klęska głodu famine
głód famine
  Langol.pl