langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy po angielsku

rejestr akcjonariuszy: shareholders' register Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "shareholders'":

majątek własny shareholders' funds (GB)
majątek własny shareholders' equity (US)
wskaźnik kapitału własnego shareholders' equity ratio
zebranie akcjonariuszy shareholders' meeting

Ze słowem "register":

statutowa siedziba firmy registered office

Ze słowem "rejestr":

rejestrować enter

Ze słowem "akcjonariuszy":

roczne zgromadzenie akcjonariuszy annual general meeting
  Langol.pl