langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » regulacje prawne w handlu

Regulacje prawne w handlu po angielsku

regulacje prawne w handlu: regulation of trade Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "regulation":

przepis regulation
regulacja prawna regulation

Ze słowem "trade":

nieuczciwy sprzedawca rogue trader

Ze słowem "prawne":

zastąpić [jakieś przepisy prawne] supersede [some law]
nie posiadający mocy prawnej null and void
otoczenie prawne legal environment
robić więcej niż tego wymagają przepisy prawne go beyond what the legislation demands
  Langol.pl