langol.pl » Biznes » Handel » redukcja cen

Redukcja cen po angielsku

redukcja cen: cut in prices Szukaj w Google

"cut in prices" to także:

- obniżka cen

Inne:

Ze słowem "cut":

wykonywać execute
tytuł wykonawczy warrant of execution
bardzo ostra konkurencja cut-throat competition
realizacja zamówienia execution of an order

Ze słowem "prices":

gwałtowny spadek cen slump in prices
ceny stałe steady prices
utrzymywać ceny na niskim poziomie keep prices down
obniżka cen lowering of prices
obniżać ceny lower prices
ceny rynkowe market prices
podnosić ceny raise prices

Ze słowem "redukcja":

redukcja reduction

Ze słowem "cen":

ma cenę detaliczną [x] retails for [x]
producent manufacturer
cena detaliczna retail price
centrum handlowe shopping precinct
centrum handlowe shopping mall
zleceniodawca principal
prowizja [x]-procentowa commision of [x]%
rekomendowana cena detaliczna recommended retail price
ustalić cenę [czegoś] price [sth]
określić cenę [czegoś] price [sth]
wycenić [coś] price [sth]
cena jednostkowa unit price
metoda ustalania cen price-fixing method
metoda wyceniania produktów price-fixing method
cena zakupu purchase price
cena netto net price
cena sprzedaży brutto gross selling price
cena sprzedaży brutto total selling price
narzucanie ceny minimalnej resale price maintenance
najkorzystniejsza cena keenest price
najniższa cena keenest price
podawać cenę quote a price
oferta cenowa quotation
podawanie ceny quotation
cennik price list
oferent z najniższą ceną lowest bidder
zleceniobiorca contractor
zlecenie zakupu purchase order
formularz zlecenia zakupu purchase order
wykonać zlecenie make up an order
[x]-procentowy rabat [x]% discount
najniższa cena rock-bottom price
polecenie przelewu zagranicznego international money order
centrum handlowe mart
cena żądana asking price
obniżona cena reduced price
wywołać wojnę cenową trigger a price war
cena faktyczna actual price
cena uzgodniona agreed price
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
cena orientacyjna approximate price
cena określona specified price
cena dumpingowa dumping price
cena franco ex-factory price
cena fabryczna factory price
cena hurtowa factory price
ustalać cenę fix a price
cena obejmująca wszystkie koszty full price
targować się o cenę bargain over the price
cena katalogowa catalog price
cena konkurencyjna competitive price
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
cena z rabatem discount price
licencja importowa imort license
cena fakturowa invoice price
cena na fakturze invoice price
cena katalogowa list price
cena ryczałtowa lump sum price
ustalanie cen pricing
cena sugerowana recommended price
cena sugerowana suggested price
cena fabryczna trade price
cena hurtowa trade price
cena hurtowa wholesale price
pierwsza firma ze stoiskiem w centrum handlowym anchor tenant
pierwszy dzierżawca w centrum handlowym anchor tenant
licencjonowana agencja celna licensed customs broker
  Langol.pl