langol.pl » Biznes » Bankowość » realizować czek

Realizować czek po angielsku

realizować czek: cash a cheque Szukaj w Google

"cash a cheque" to także:

- zrealizować czek

Inne:

Ze słowem "cash":

kasjer cashier
bankomat cash dispenser
karta bankowa cash card
karta bankomatowa cash card
gotówka cash
gotówka za dokumenty cash against documents
karta bankomatowa cash dispenser card
nadwyżka kasowa cash surplus
rynek transakcji natychmiastowych cash market
gotówka w zamian za dokumenty cash against documents

Ze słowem "cheque":

czek cheque, check
karta czekowa cheque-card
euroczek eurocheque
czek na okaziciela bearer cheque
czek podróżny traveller's cheque
wystawić czek write out a cheque
czek bez pokrycia uncovered cheque
wstrzymać wypłatę z czeku stop a cheque
indosować cheque endorse a cheque
książeczka czekowa cheque book
czek cheque
czek bez pokrycia bounced cheque
czek in blanco blank cheque
czek zamiejscowy out-of-town cheque
wystawić czek draw a cheque
czek zakreślony crossed cheque

Ze słowem "czek":

finansowanie pożyczek hipotecznych mortgage financing
system czekowy checking system
książeczka czekowa check book
wypisać czek write a check
karta czekowa check card
przedstawić czek present a check
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
  Langol.pl