langol.pl » Biznes » Rachunkowość » raport roczny

Raport roczny po angielsku

raport roczny: annual report Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "annual":

roczne zgromadzenie akcjonariuszy annual general meeting

Ze słowem "report":

raportować report
sprawozdanie zarządu directors` report
raport audytorów auditor's report
sprawozdanie okresowe periodical report
  Langol.pl