langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rachunkowość zapasów

Rachunkowość zapasów po angielsku

rachunkowość zapasów: inventory accounting Szukaj w Google
a także:
- stock accounting

Inne:

Ze słowem "inventory":

zapasy inventory
wskaźnik obrotu zapasów inventory turnover
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover
inwentaryzacja na koniec roku year-end inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
księga inwentarzowa inventory book
zapas inventory
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening inventory
zapasy początkowe opening inventory
wartość zapasów inventory value
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover index
ewidencja zapasów inventory records

Ze słowem "accounting":

standardy rachunkowości accounting standards
kryteria rachunkowości accounting criteria
księgowość accounting
rachunkowość accounting
rachunkowość podatkowa tax accounting
fałszywa rachunkowość false accounting
rachunkowość ogólna general accounting
  Langol.pl