langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rachunkowość zapasów

Rachunkowość zapasów po angielsku

rachunkowość zapasów: stock accounting Szukaj w Google
a także:
- inventory accounting

Inne:

Ze słowem "stock":

wskaźnik obrotu zapasów stock turnover
wskaźnik rotacji zapasów stock turnover
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening stock
zapasy początkowe opening stock
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
ewidencja zapasów stock records
wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego closing stock
kapitał akcyjny capital stock

Ze słowem "accounting":

standardy rachunkowości accounting standards
kryteria rachunkowości accounting criteria
księgowość accounting
rachunkowość accounting
rachunkowość podatkowa tax accounting
fałszywa rachunkowość false accounting
rachunkowość ogólna general accounting
  Langol.pl