langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rachunkowość podatkowa

Rachunkowość podatkowa po angielsku

rachunkowość podatkowa: tax accounting Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "tax":

zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
podatki i opłaty taxes and dues
opodatkowanie taxation
wartość podlegająca opodatkowaniu taxable value
wpływy podatkowe tax revenue
stawka podatkowa tax rate
podatnik tax payer
kontrola podatkowa tax inspection
zwolnienie podatkowe tax exemption
podstawa opodatkowania tax base
audyt podatkowy tax audit
wymiar podatku tax assessment
ulga podatkowa tax allowance
podatek tax
podatek od kapitału equity tax
podatek odroczony deferred tax
podatek budowlany buildings tax
podatek dochodowy revenue tax
deklaracja podatku dochodowego income tax return
zeznanie podatku dochodowego income tax return
podatek dochodowy od osób prawnych corporate tax
dochód niepodlegający opodatkowaniu non-taxable income

Ze słowem "accounting":

standardy rachunkowości accounting standards
kryteria rachunkowości accounting criteria
księgowość accounting
rachunkowość accounting
fałszywa rachunkowość false accounting
rachunkowość zapasów stock accounting
rachunkowość zapasów inventory accounting
rachunkowość ogólna general accounting
  Langol.pl